Dr. Farkas Éva

Hiszem, hogy a tanulás vezet el egy szabadabb, demokratikusabb, egészségesebb, gazdagabb, mindent összevetve egy boldogabb társadalomhoz.

Végzettségemet, de legfőképp szakmai identitásomat tekintve andragógus vagyok. A felnőttképzés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző területein dolgozom, mint oktató, témavezető, tanulási eredmény alapú tanterv- és tananyagfejlesztő, szakértő, mentor, tanácsadó, kutató.


Szakterületeim:
– szakképzés és felnőttkori tanulás szerkezeti, tartalmi, módszertani fejlesztése
– nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények validációja
– tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés és tanulásszervezés


Egyetemi oktatói tevékenységem révén jelentős szerepet vállalok a szakmai utánpótlás nevelésben. Büszke vagyok rá, hogy tanítványaim többsége ma már kiváló kollégám a felnőttképzési vagy felsőoktatási szektorban.

Aktualitások

Szakmai tevékenységem sokrétű. Az oktatás mellett szakképzési és felnőttképzési kutatásokat és különböző szakértői munkákat végzek, rendszeresen tartok tréningeket és oktatói továbbképzéseket, valamint aktív szerepet vállalok a szakmai közéletben. Az utóbbi években szakmai tevékenységem a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés lehetőségeinek vizsgálatára és alkalmazására irányul a szakképzési és felsőoktatási szektorban.

Oktatói tevékenység

1998-tól oktatok szakképzésben és felnőttképzésben, 2000-től felsőoktatásban. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában vagyok oktató és témavezető.

2012 óta foglalkozom tanulási eredmény alapú képzésfejlesztéssel, illetve tanulásszervezéssel, és tartok tanulási eredmény szemléletű tréningeket szakképzésben és felsőoktatásban oktatók számára. 

Fotó: Magócsi Márton

Tudományos tevékenység

Egyetemi oktatói és tudományos tevékenységem révén jelentős szerepet vállalok a szakmai utánpótlás nevelésben. Rendszeresen készítek fel hallgatókat OTDK-ra és témavezető vagyok a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Aktív szereplője vagyok a hazai és nemzetközi szakképzési és felnőttképzési tudományos és szakmai közéletnek.

Szakértői tevékenység

Szakértői tevékenységem a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés és tanulásszervezés módszertani támogatására, felnőttképzési programok fejlesztésére és szakértésére, felnőttképzést folytató szervezetek szakmai támogatására, a szakképzés rendszer szintű fejlesztésére terjed ki.

kutatások

Kutatási érdeklődésem a felnőttkori tanulás és szakképzés szerkezeti, tartalmi és módszertani fejlesztésére, a nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények validációjára, és a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztésre és tanulásszervezésre terjed ki.

publikációk

Rendszeresen publikálok a tanulási eredmény szemléletű képzésfejlesztés és tanulásszervezés, valamint a felnőttképzés és szakképzés aktuális témáiban.