Dr. Farkas Éva

Hiszem, hogy a tanulás vezet el egy szabadabb, demokratikusabb, egészségesebb, gazdagabb, mindent összevetve egy boldogabb társadalomhoz.

Végzettségemet, de legfőképp szakmai identitásomat tekintve andragógus vagyok. A felnőttképzés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző területein dolgozom, mint oktató, témavezető, tanulási eredmény alapú tanterv- és tananyagfejlesztő, szakértő, mentor, tanácsadó, kutató.


Szakterületeim:
– szakképzés és felnőttkori tanulás szerkezeti, tartalmi, módszertani fejlesztése
– nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények validációja
– tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés és tanulásszervezés


Egyetemi oktatói tevékenységem révén jelentős szerepet vállalok a szakmai utánpótlás nevelésben. Büszke vagyok rá, hogy tanítványaim többsége ma már kiváló kollégám a felnőttképzési vagy felsőoktatási szektorban.

Aktualitások

Laosz, a csodák országa

Fantasztikus lehetőség volt számomra, hogy 2024 februártól májusig egy csodálatos országban, Laoszban tölthettem három hónapot, ahol meghatározó élményekben volt részem.

Egyéni Tanulási Számla projekt

Befejeződött az egyéni tanulási számla magyar koncepcióját kidolgozó projekt. Az Európai Bizottság támogatásával és a Fondazione Giacomo Brodolini vezetésével …

Szakmai tevékenységem sokrétű. Az oktatás mellett szakképzési és felnőttképzési kutatásokat és különböző szakértői munkákat végzek, rendszeresen tartok tréningeket és oktatói továbbképzéseket, valamint aktív szerepet vállalok a szakmai közéletben. Az utóbbi években szakmai tevékenységem a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés lehetőségeinek vizsgálatára és alkalmazására irányul a szakképzési és felsőoktatási szektorban.

Oktatói tevékenység

1998-tól oktatok szakképzésben és felnőttképzésben, 2000-től felsőoktatásban. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában vagyok oktató és témavezető.

2012 óta foglalkozom tanulási eredmény alapú képzésfejlesztéssel, illetve tanulásszervezéssel, és tartok tanulási eredmény szemléletű tréningeket szakképzésben és felsőoktatásban oktatók számára. 

Fotó: Magócsi Márton

Tudományos tevékenység

Egyetemi oktatói és tudományos tevékenységem révén jelentős szerepet vállalok a szakmai utánpótlás nevelésben. Rendszeresen készítek fel hallgatókat OTDK-ra és témavezető vagyok a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Aktív szereplője vagyok a hazai és nemzetközi szakképzési és felnőttképzési tudományos és szakmai közéletnek.

Szakértői tevékenység

Szakértői tevékenységem a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés és tanulásszervezés módszertani támogatására, felnőttképzési programok fejlesztésére és szakértésére, felnőttképzést folytató szervezetek szakmai támogatására, a szakképzés rendszer szintű fejlesztésére terjed ki.

kutatások

Kutatási érdeklődésem a felnőttkori tanulás és szakképzés szerkezeti, tartalmi és módszertani fejlesztésére, a nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények validációjára, és a tanulási eredmény alapú képzésfejlesztésre és tanulásszervezésre terjed ki.

publikációk

Rendszeresen publikálok a tanulási eredmény szemléletű képzésfejlesztés és tanulásszervezés, valamint a felnőttképzés és szakképzés aktuális témáiban.