A képességek láthatóvá tételének és elismerésének lehetőségei

Az iskolán kívül szerzett kompetenciák értékelése és tanulási vagy foglalkoztatási célú elismerése a nemzeti és nemzetközi foglalkoztatási és oktatási politikák egyre hangsúlyosabb témájává vált az utóbbi évtizedben.

A validáció fontos üzenete, hogy a formális tanuláson kívül szerzett kompetenciák és az iskolai tanulás során elsajátított ismeretek és készségek egymással egyenrangúak és egyformán értékesek és értékelhetőek.

A kötet különböző megközelítésből és szektorokban (szak-és felnőttképzés, felsőoktatás, önkéntes munka, munkaerőpiac) tárgyalja a validációval kapcsolatos hazai törekvéseket, gyakorlatokat és lehetőségeket. Az írások szakpolitika-formáló és gyakorlati szakemberek számára érdekesek, de jól hasznosíthatóak az egyetemi oktatásban is, pl. az Andragógia MA képzésben