A láthatatlan szakma: tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről

Farkas Éva (2013). A láthatatlan szakma: tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről. TypiArt Médiaműhely.

Előszó

Őszinte örömmel teszek eleget a felkérésnek, hogy a tisztelt Olvasó figyelmébe ajánljam Farkas Éva könyvét, melyben a Bolyai János Ösztöndíj támogatásával végzett két éves kutatása eredményeit tárja elénk, és ez a kijelentés nem csak egy udvarias fordulat. Ennek az örömnek több oka is van.

A SZTE JGYPK általam vezetett Felnőttképzési Intézete volt az a kutatóhely, mely az ösztöndíj keretében végzett kutatást befogadta, ami természetes volt, hiszen a pályázó szerző lelkes és következetesen kitartó munkájának köszönhetően intézetünkben Andragógiai Kutatóműhely működik, mely számos kiváló eredményt tud felmutatni. Amikor azonban a befogadó nyilatkozatot aláírtam, még nem gondoltam, hogy a kutatás ilyen eredménnyel jár majd, és olyan átfogó, hiány pótló munka születik, mint ez a könyv. Meggyőződésem ugyanis, hogy az andragógia tudományos megalapozásában mérföldkövet jelent ez a munka, és közzététele után megkerülhetetlen lesz a szakma számára, akár a praxis, akár a tudomány, akár a szakemberképzés oldaláról közelítünk. Így tehát nem csak annak örülhetünk, hogy egy pályázati kutatás a szabályok szerint rendben lezárult, hanem annak a hallatlanul magas szakmai színvonalnak is, mellyel intézetünk mellett az egész professzió gazdagodott, tudományos színvonala erősödött.