A minőségi oktatás nélkülözhetetlen a társadalmi fejlődéshez

Farkas Éva (2023). A minőségi oktatás nélkülözhetetlen a társadalmi fejlődéshez. Tudásmenedzsment, 24 (3. különszám), 75–91. https://doi.org/10.15170/TM.2023.24.K3.10

Absztrakt

Az oktatás színvonala döntő hatással van az egész társadalom minőségére és kutatások széles köre bizonyítja, hogy az oktatás minősége ok-okozati összefüggésben áll a gazdasági és társadalmi fejlődéssel. A magasabb végzettségi és műveltségi szint nem csak a jobb foglalkoztatottsági és jövedelmi viszonyokkal mutat szoros összefüggést, de pozitív hatással van a várható élettartamra, az egészségi állapotra, az életminőségre és a szubjektív jóllétre, valamint csökkenti a szegénység és a társadalmi leszakadás kockázatát. Az oktatásba való befektetés tehát az oktatáson kívüli szakpolitikai területek céljainak hatékonyabb megvalósítása szempontjából is előnyökkel jár.

Miközben a legnagyobb kihívást az emberek továbbképzése és felzárkóztatása jelenti a gyorsan változó munkaköri készségigényekhez, azzal a ténnyel is szembesülni kell, hogy a felnőttek jelentős része súlyos alapkompetenciahiánnyal küzd, ami nemcsak a foglalkoztathatóságukat korlátozza, hanem az információkhoz és a tanuláshoz való hozzáférésüket, és a mindennapi életük hatékony menedzselésének képességét is. A halmozódó kihívásokra leghatékonyabban az oktatás minőségének növelésével lehet válaszolni.

A tanulmány a képzettség és az egyéni, társadalmi, és munkaerő-piaci boldogulás közötti összefüggések elemzésével igyekszik felhívni a figyelmet a tanulás és a minőségi oktatás jelentőségére, illetve annak egyre nyilvánvalóbb hiányára.