A rejtett tudás: A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése

Farkas Éva (2014). A rejtett tudás: A nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet 

Előszó

Hiánypótló munkát kap az Olvasó, amikor Farkas Éva legújabb kötetét kézbe veszi, igazi újdonságot, mely meggyőződésem szerint jelentősen hozzájárul a felnőttképzés egyik fontos részterületének modernizálásához, nemzetközi elvárásoknak is megfelelő megújításához.

Hiánypótló, hiszen az élethosszig tartó tanulás egyik alapvető kérdése a felnőttképzésben résztvevő egyén előzetes tudásának mérése, illetve beszámítása, ennek ellenére e tárgykörben – a felsőoktatásban történő beszámítást kivéve – eddig még nem született összefoglaló tanulmány, és a gyakorlatban is alig működik bármilyen korábbi, az iskolán kívül szerzett ismeret figyelembe vétele. Hiánypótló azért is, mert bár Magyarországot az Európai Unió a többi tagállamhoz hasonlóan arra ösztönzi, hogy építse be a felnőttképzési rendszerébe a nem-formális és informális tanulási eredmények elismerését, és bár erre vonatkozóan több stratégiai dokumentum is született hazánkban, ezek gyakorlati megvalósítására eddig nem került sor, holott mind az egyén, mind a társadalom érdekei ezt kívánnák. Ennek többek között az is oka lehet, hogy e tárgykörben nincs a szakmában széles körben elfogadott, egységes, és a nemzetközi trendhez is igazodó fogalomrendszer, s hiányoznak azok a módszerek, amelyek segítségével a stratégiai szándék realizálható. Remélhetőleg ezen a helyzeten fog változtatni ennek a kötetnek a közreadása, hiszen arra vállalkozik, hogy tágabb kontextusba helyezze, és ezzel elméletileg megalapozza az előzetes tudás mérésének problematikáját, majd ennek alapján a praxis kialakításához szükséges módszertani javaslatokat dolgozzon ki.
Igazi újdonságot jelent ez a megközelítés, hiszen nemcsak a széles spektrumot átfogó elméleti alapok megalkotására törekszik, hanem ezzel koherens rendszerben a megvalósítás modelljét is kialakítja. Farkas Éva az európai tendenciákat és a magyarországi viszonyokat egyaránt figyelembe véve, a rá jellemző kiemelkedő szakmai áttekintő képesség és tájékozottság birtokában, és mélységes szakmai elkötelezettséggel végzi el a vállalt feladatot, azzal a meggyőződéssel, hogy ennek az új rendszernek és modellnek a bevezetése egyéni, társadalmi és gazdasági érdekeket egyaránt szolgál, és alkalmas arra, hogy mérföldkő legyen a magyarországi felnőttképzési és szakképzési rendszer európai mércével is jelentős fejlődésében, modernizációjában.