Emlékkötet Koltai Dénes Professzor tiszteletére

„A Tudásmenedzsment folyóirat Prof. dr. Koltai Dénes szakmai munkássága előtt tisztelgő különszáma egy különleges kiadvány éppen úgy, ahogyan Koltai Dénes iskolateremtő és tudományfejlesztő tevékenysége, valamint a mindig minden területen innovációra törekvő karizmatikus személyisége is egyedülálló volt.
A visszaemlékezésekből tökéletesen kirajzolódik a mindig tevékeny, az élet valamennyi területén fejlesztésekre törekvő és azokat minden felbukkanó nehézség ellenére is megvalósítani képes Koltai Dénes portréja.

A Koltai Dénes által vezetett és fejlesztett egyetemi szervezeti egységekben kínált képzések, illetve az irányításával lebonyolított különböző felnőttoktatási programok sok-sok ember sikeres karrierútját alapozták meg. Koltai Dénesnek személyesen is nagy szerepe volt számos kolléga tudományos karrierjének megindulásában, illetve kibontakozásában azzal, hogy folytonos ösztönzéssel, megfelelő kutatási feltételek és kiváló lehetőségek biztosításával támogatta a tudományos előrelépést. Az általa irányított, nemzetközi szinten is kimagasló egyetemi képzési és infrastrukturális fejlesztésektől kezdve, a hallgatók tanulmányait és a tudományos kutatást egyaránt elősegítő könyvsorozat kiadásán és a Tudásmenedzsment folyóirat megalapításán át az andragógia tudományos hátterének fejlesztéséig bezárólag számos előremutató, kiemelkedően jelentős olyan eredménye emelhető ki, ami a következő generációk számára is útmutatásként szolgál, mint ahogyan példaértékű volt nyitottsága, szociálisan érzékeny attitűdje és kiváló előadói képessége is.”

Részlet a szerkesztői előszóból Koltai Zsuzsa felelős szerkesztő tollából

A teljes kötet elérhető itt