Gondolatok a felnőttképzési szakemberképzés elmúlt 10 évéről

Farkas Éva (2016.) Gondolatok a felnőttképzési szakemberképzés elmúlt 10 évéről. In: Sütő, Erika; Szirmai, Éva; Újvári, Edit (szerk.) Sodrásban: képzések, kutatások (1975–2015) : Tanulmányok. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó (2016). 33-44. oldal

A felnőttképzésben dolgozó szakemberek képzésének indoka

Tanulmányomban a felnőttképzési szakemberképzés regressziós evolúciótörténetének elmúlt 10 évéről írok. Egy megkérdőjelezhetetlenül létező szakma szakemberképzésének küzdelmekkel terhelt fejlődéstörténete ez, amelyben nem csak adatokról, hallgatói létszámokról, statisztikákról van szó, hanem tendenciákról és jelenségekről. Arról, hogyan válhat kiszolgáltatottá egy szakma egy szűk döntéshozói réteg szubjektív értékítéletének, és hogyan lehetetlenülhet el a felnőttképzési szakemberképzés ugyanezen emberek minden ténymegállapítást nélkülöző döntéseinek következtében.

Bevezetés

Egyre több hazai és nemzetközi kutatás, tanulmány foglalkozik a felnőttképzési szakemberek központi szerepével, mivel a felnőttképzésben dolgozók szakmai fejlődése döntően meghatározza a felnőttkori tanulás minőségét. Az EURÓPA 2020, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája, a felnőttkori tanulásról szóló megújított akcióterv és a „Gondoljuk újra az oktatást” címet viselő stratégia egyaránt prioritásként kezeli a felnőttképzési szakemberek felkészültségének javítását, a felnőttkori tanulás lehetőségeinek kiszélesítése és színvonalának növelése érdekében. Az európai szakemberek a felnőttkori tanulás minőségének biztosítékát a hozzáértő, szakavatott tanárok, felnőttképzési szakemberek létében látják. Ennek érdekében a tanítási módszerek és a tananyagok fejlesztése mellett a tagállamoknak kellő befektetéssel és egyéb intézkedéssel kell hozzájárulniuk a felnőttképzési szakemberek alapképzésének és szakmai továbbképzésének bővítéséhez.