Helyzetfeltáró tanulmány (Progress Report) a 2015. évi Referencing Report bevezetéséről 2015-2020

Derényi András – Farkas Éva – Utőné Visi Judit (2020). Helyzetfeltáró tanulmány (Progress Report) a 2015. évi Referencing Report bevezetéséről 2015-2020. Oktatási Hivatal

Bevezetés

A Magyar Képesítési Keretrendszerhez (MKKR) kapcsolódó fejlesztési folyamat első szakaszának jelentős állomását jelentette 2015. február 3-a, amikor az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) Tanácsadó Testülete (EQF-AG) elfogadta az MKKR szintjeinek EKKR-szintekhez történő illesztéséről szóló jelentést. Ezt követően jelentősnek mondható fejlesztőmunka indult el az oktatási rendszer alszektoraiban, az adott képesítések MKKR-szintjei megjelentek az oktatási szektor jogszabályaiban és a bizonyítványokban, a képesítések szabályozásában pedig egyre inkább meghatározóvá vált a tanulási eredmény alapú szemlélet. Először a felsőoktatásban megszerezhető fokozatok képzési és kimeneti követelményeiben, majd a köznevelési és szakképzési képesítésekben jelent meg a tanulási eredmény alapú követelménytámasztás.