Lehetőségek a mikrotanúsítványok hazai alkalmazására

A felnőttek át- és továbbképzésére (upskilling and reskilling) vonatkozóan az Európai Unió ambiciózus célokat tűzött ki 2030-ra, miszerint a felnőttek legalább 60%-a vegyen részt évente képzésben, valamint a 16–74 évesek legalább 80 %-a rendelkezzen alapvető digitális készségekkel. Mivel az elmúlt évtizedben a jelentős erőfeszítések és pénzügyi ráfordítások ellenére sem sikerült növelni jelentősen a felnőttkori tanulásban való részvételt, nyilvánvalóvá vált, hogy a 2030-as célkitűzéseket a jelenleg működő képzési és finanszírozási rendszerekkel nem lehet elérni. Ezért olyan innovatív megközelítésekre és kezdeményezésekre van szükség, amelyek kiegészítik a meglévő képzési és finanszírozási rendszereket. Az európai készségfejlesztési menetrend 12 akcióprogramja közül az egyéni tanulási számla és a mikrotanúsítványok európai megközelítése – a pénzügyi korlátok kezelésével és a célzott készségfejlesztés kultúrájának előmozdításával – hatékony stratégiák lehetnek a felnőttkori tanulásban való részvétel és ezáltal a foglalkoztathatóság növelésére.
A 2024. januárban megjelent szakértői koncepció a mikrotanúsítványok hazai bevezetésének és implementációjának lehetőségeit mutatja be a szakképzési, felsőoktatási és felnőttképzési szektorban.