Oktatói tevékenység

Felsőoktatás | Szakképzés | Felnőttképzés​ | Tanulási eredmény alapú tréningek​

Felsőoktatás

2017. február-március Thanh Hoa, Vietnam, Hung Duc University – oktatói tevékenység, téma: Lifelong learning in Europe, Policy and practice in Education in Europe

2014-től oktató és témavezető vagyok a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolában.

Felnőttképzés kurzusleírás

Tanulási eredmény alapú képzéstervezés és -fejlesztés kurzusleírás

2009-2019 között a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézetének egyetemi docense, valamint az Andragógia mesterszak szakfelelőse és az Andragógus tanár mesterszak szakképzettség felelőse voltam. Vezetője voltam a Felnőttképzési Intézetben folyó Tehetséggondozó Programnak és az Andragógiai Kutatócsoportnak. Részt vettem az egyetemi Tehetséggondozó Program mentori-tutori rendszerében, beléptető mentortanárként.

2009. április – Egyhetes Erasmus oktatói mobilitás keretében oktatás Belgiumban a Leuveni Katolikus Egyetem Pszichológiai és Felnőttképzési Karán. Oktatott tantárgyaim: Lifelong learning policies in Europe and Hungary. Transformation of vocational education and training in Hungary

2008. március – Kéthetes Erasmus oktatói mobilitás keretében oktatás Belgiumban a Leuveni Katolikus Egyetem Pszichológiai és Felnőttképzési Karán. Mentorom: Prof. Herman Baert. Oktatott tárgyaim: Changes and challenges in Hungarian vocational training, The transformation of the structure and content of vocational training in Hungary after 1989, Principles and models of Lifelong learning policy in Hungary

2006. április – Kéthetes Erasmus oktató mobilitás keretében oktatás Belgiumban a Leuveni Katolikus Egyetem Pszichológiai és Felnőttképzési Karán. Oktatott tantárgyaim: Lifelong learning policies in Europe and Hungary. Transformation of vocational education and training in Hungary

2006-2008 óraadó voltam az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskolában.

2005-2009 között a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának főállású oktatója voltam, 2008. október 1-től egyetemi docens, 2007. szeptember 1-től a Szak- és Továbbképző Intézet igazgatója.

2002-2005 között a Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karán főiskolai adjunktusként oktattam, szakdolgozatokat és záró gyakorlatokat vezettem. 2004-től tanszékvezető-helyettesként tevékenykedtem.

2000-2002 között óraadóként tanítottam a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttképzési Tanszékén szakképzés témakörben.

SZAKKÉPZÉS

2003-2005 között alapító-igazgatója voltam a középfokú iskolarendszerű szakképzést folytató EURÓPA Szakképző Iskolának (Miskolc). Feladatom volt az iskola teljes körű szakmai munkájának szervezése, irányítása, gazdálkodási feladatok ellátása.

2000-2002 között igazgatója voltam a 455 fős tanulói létszámú MIOK Alapítvány Közgazdasági és Idegenforgalmi Szakközépiskolának (Miskolc). Feladatom volt a szakközépiskola teljes körű szakmai és gazdasági irányítása.

1998-2000 között a MIOK Alapítvány Közgazdasági és Idegenforgalmi Szakközépiskolában tanítottam idegenforgalmi szaktantárgyakat és marketinget.

FELNŐTTKÉPZÉS

2010-től jelenleg is rendszeresen tartok felnőttképzési műhelymunkákat, szemináriumokat, tanfolyamokat.

1998-2002 között az Észak-magyarországi Regionális Képző Központnál, majd 2002 és 2010 között különböző felnőttképzési intézményekben oktattam üzleti kommunikációt, marketinget és idegenforgalmi szaktantárgyakat.

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ TRÉNINGEK

2012 óta foglalkozok tanulási eredmény alapú képzésfejlesztéssel.

A Tempus Közalapítvány megbízásából 2012 és 2021 között 11 db kétnapos és 10 db egynapos tréninget fejlesztettem és valósítottam meg trénerként tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés témakörben szakképző iskolák oktatói számára.

A Szegedi Tudományegyetem Tanulási Eredmény Alapú Képzésfejlesztő Műhelyében (SZTE T.E.A.M.) 2018 és 2022 között 3 db, egyenként 20-25 órás képzést fejlesztettünk és valósítottunk meg 43 csoportban 550 egyetemi oktató részére az alábbi témákban:

A 3 tréningtípusból összesen 24 tréningcsoportot (219 fő) valósítottam meg trénerként egyetemi oktatók számára személyes, majd 2020-tól online jelenléti formában.

Link: https://hu-hu.facebook.com/SZTETEAM/

SZTE T.E.A.M.: Bozsó Renáta, Farkas Éva, Mekitner Zsuzsanna, T. Molnár Gizella, Tiszai László

Fotók: Ocskó Ferenc és Tiszai László

A Szegedi Tudományegyetem megbízásából 2021-ben Tanulási eredmény alapú projektoktatás címmel 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési programot fejlesztettem és valósítottam meg trénerként 3 csoportban (75 fő) szakképző iskolák oktatói számára online jelenléti formában.

Link: https://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7676

A Szolnoki Szakképzési Centrum felkérésére a 2021/2022-es tanévben 2 db 16 órás online tréninget és 11 db 1,5-3 óra időtartamú, személyes jelenléti műhelymunkát tartottam az oktatók számára.

Az Oktatási Hivatal felkérésére 2020-ban A tanulási eredmények alkalmazása a tanulói és pedagógiai értékelés során a szakképzésben címmel, 30 órás akkreditált pedagógustovábbképzési programot fejlesztettem és valósítottam meg trénerként 4 csoportban (74 fő) szakképző intézmények oktatói számára.

Link: https://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7504