Past and Present Developments in the Professionalisation of Adult Learning and Education in Hungary

A tanulmány rámutat, hogy a felnőttképzés legitimitása Magyarországon továbbra is tisztázatlan, ami a felnőttképzés társadalmi presztízsének, jogszabályi környezetének és a felnőttképzési szakemberek professzionalizálódásának összefüggésében tükröződik, amelyek az elmúlt közel hét évtizedben számos strukturális változáson mentek keresztül.