Segédlet a tanulási eredmények írásához a szakképzési és felnőttképzési szektor számára

Farkas Éva (2017). Segédlet a tanulási eredmények írásához a szakképzési és felnőttképzési szektor számára. Oktatási Hivatal.

bevezetés

Jelen útmutató a tanulási eredmények kialakításához és megfogalmazásához nyújt segítséget a szakképzésben és a felnőttképzésben érdekelt szakmai döntéshozók, szakértők, képzés- és tananyagfejlesztők, gyakorlati oktatás – vezetők, tanárok számára.
Az útmutató célja olyan szakmai módszertani támogatás biztosítása, amely lehetővé teszi a tanulási eredmények pontosabb megfogalmazását és azok eredményes alkalmazását a gyakorlati képzés megszervezésében, a mobilitási programok kialakításában, az egyéb szakmai képzések (szakmai program – követelmények) fejlesztésében, a felnőttképzési programok kidolgozásában, a tanulási-tanítási folyamat strukturáltabb és következetesebb megtervezésében és megvalósításában.